W MENU zakładce <LICYTACJE> zamieszczono Obwieszczenie Komornika Sądowego o licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni użytkowej 39,40 m2,  składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju, położonego w Jeleniej Górze na I piętrze budynku wielorodzinnego nr 2 przy ul. Dwudziestolecia. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,90 m2.  Razem powierzchnia wynosi 44,30 m2.

Lokal należy do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej ”FAMPA” w Jeleniej Górze.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 118.600,00 zł.
Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 88.950,00 zł.

Termin okazania lokalu wyznaczono na dzień 08 maja 2018r. o godz. 10.00.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszarowania nieruchomości, tj. 11.860 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek komornika.

Licytacja odbędzie się w dniu 23.05.2018 r. o godz. 14:45 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 233.