Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 15.03.2018r. miało miejsce posiedzenie Komisji Przetargowej, na którym dokonano wyboru wykonawcy na:

„Wykonanie operatów szacunkowych (w ilości 56-stu szt.) ustalających wartości lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Jeleniej Górze przy ul. Wojewódzkiej 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”, celem sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali.”

Komisja Przetargowa wybrała firmę:

Centrum Obsługi Nieruchomości Monika Siofer z Jeleniej Góry.

Wszystkim oferentom, którzy złożyli swoje oferty na w/w zadanie SM „Fampa” serdecznie dziękuje.