W MENU <Walne Zgromadzenie> zamieszczono Uchwałę Zarządu w sprawie terminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze oraz sposobu zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad WZCz.  

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” wyznaczył termin i miejsce Walnego Zgromadzenia Członków na godz. 16.30 w dniu 14.06.2018r. w Hotelu „Cieplice” przy ul. Cervii 11 w Jeleniej Górze.

Wszystkich członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze zapraszamy do wzięcia udziału w corocznym Walnym Zgromadzeniu.