Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 30.04.2018r. o godzinie 12.00,  w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej  „FAMPA” przy ul. Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze miał miejsce przetarg ograniczony w formie licytacji ustnej (wyłącznie dla członków Spółdzielni) na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu  ul. Barlickiego 3 m. 5 w Jeleniej Górze.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego lokal mieszkalny został sprzedany.