Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 08.06.2018r. o godzinie 12.30,  w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej  „FAMPA” przy ul. Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze miał miejsce przetarg nieograniczony na zadanie:

Wymiana stolarki okiennej w 7 budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”.

Lokalizacja robót:

1) ul. Dwudziestolecia 5 – okna piwniczne – 28 szt.
2) ul. Dwudziestolecia 6 – okna piwniczne – 28 szt.
3) ul. Dwudziestolecia 8 – okna piwniczne – 28 szt.
4) ul. Barlickiego 5 – okna piwniczne – 8 szt.
5) ul. Barlickiego 8 – okna piwniczne – 7 szt.
6) ul. Barlickiego 11 – okna korytarzowe i piwniczne – 12 szt.
7) ul. Bohaterów Września 25 – okna piwniczne – 18 szt.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Komisja Przetargowa wybrała wykonawcę:

PHU „PORTAL” Jerzy Jasiński z Lubania.