Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 05.06.2018r. o godzinie 11.30,  w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej  „FAMPA” przy ul. Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze miał miejsce przetarg nieograniczony na zadanie:

przeprowadzenie remontów klatek schodowych w budynkach przy ul.:

  • Dwudziestolecia 2 (4 klatki schodowe), 
  • Dwudziestolecia 3 (2 klatki schodowe),
  • Dwudziestolecia 7 (2 klatki schodowe),
  • Dwudziestolecia 8 (2 klatki schodowe).

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Komisja Przetargowa wybrała wykonawcę:

Elektrobud sp. z o.o. z Jeleniej Góry.