Zawiadamiamy, że w dniu 14.06.2018r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs nr POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17 opublikował listę projektów ocenionych pozytywnie pod względem kryteriów formalnych i które tym samym zakwalifikowały się do dalszej oceny.

Z przyjemnością informujemy, że projekt Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze pod nazwą „Wzrost efektywności energetycznej 31 wielorodzinnych budynków mieszkalnych, zlokalizowanych w Jeleniej Górze przy ulicach: Bohaterów Września, Dworcowej, Hirszfelda, Jagiellońskiej i Wojewódzkiej” opiewający na kwotę dofinansowania w wysokości 2.754.802,26 znalazł się na 1. miejscu wśród 26 projektów w kraju, które przeszły pozytywnie I etap konkursu.

Lista projektów z pozytywnym wynikiem z oceny formalnej konkursu nr POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17 zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny (plik PDF).