Zawiadamiamy, że w MENU Przetargi zamieszczono ogłoszenie na zadanie p.t.

Rewitalizacja jedenastu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Barlickiego 1-11 w Jeleniej Górze.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa:
– projekty budowlane (sporządzone dla części 1, 2, 3 – tylko w zakresie remontu klatek schodowych, 4 i 5),
– przedmiary (sporządzone dla części 1, 2, 3, 4, 5 i 6) oraz
– tabele równoważności (sporządzone dla części 1, 2, 3, 4, 5 i 6),
która stanowi załącznik nr 5 do zapytania (SPOZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia).
UWAGA: Ze względu na obszerne załączniki dokumentacja projektowa do pobrania pod linkiem:
http://efficon.pl/zapytania/Zalaczniknr5.zip 

Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

Ofertę można składać w odniesieniu do jednej, dwóch, kilku lub wszystkich części zamówienia.

Liczba części: 6.
Część nr 1 – Izolacja pionowa i docieplenie fundamentów budynku wielorodzinnego przy ulicy Barlickiego 2, Barlickiego 3, Barlickiego 4, Barlickiego 6, Barlickiego 7, Barlickiego 8, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 11 oraz izolacja pozioma (poprzez iniekcję) fundamentów budynku wielorodzinnego przy ulicy Barlickiego 1, Barlickiego 2, Barlickiego 3, Barlickiego 4, Barlickiego 5, Barlickiego 6, Barlickiego 7, Barlickiego 8, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 11.

Wymagane terminy wykonania dla cześci nr 1: od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2018 r.

 

Część nr 2 – Wymiana pokrycia dachu (dachówka ceramiczna) z częściową naprawą drewnianej więźby dachu budynku wielorodzinnego przy ulicy Barlickiego 1, Barlickiego 4, Barlickiego 5.

Wymagane terminy wykonania dla cześci nr 2: od dnia podpisania umowy do dnia  30.11.2018 r.

Część nr 3 – Remont klatek schodowych budynku wielorodzinnego przy ulicy Barlickiego 1, Barlickiego 5, Barlickiego 6, Barlickiego 7, Barlickiego 8, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 11 oraz wykonanie elementów zapewniających dostępność obiektu dla niepełnosprawnych (bez wymiany urządzeń łączności wewnętrznej przyzywowej – domofonów) w zakresie budynku wielorodzinnego przy ulicy Barlickiego 1, Barlickiego 2, Barlickiego 3, Barlickiego 4, Barlickiego 5, Barlickiego 6, Barlickiego 7, Barlickiego 8, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 11.

Wymagane terminy wykonania dla cześci nr 3: od dnia podpisania umowy do dnia  20.02.2019 r.

Część nr 4 – Wymiana tynków elewacyjnych budynku wielorodzinnego przy ulicy Barlickiego 6, Barlickiego 7, Barlickiego 8, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 11.

Wymagane terminy wykonania dla cześci nr 4: od dnia podpisania umowy do dnia  30.11.2018 r.

Część nr 5 – Wymiana instalacji gazowej, wykonanie wentylacji grawitacyjnej i odprowadzania spalin z urządzeń gazowych w budynku wielorodzinnym przy ulicy Barlickiego 7, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 11.

Wymagane terminy wykonania dla cześci nr 5: od dnia podpisania umowy do dnia  30.10.2018 r.

Część nr 6 – Wykonanie elementów zapewniających dostępność obiektu dla niepełnosprawnych w zakresie wymiany urządzeń łączności wewnętrznej przyzywowej (domofonów) w budynku wielorodzinnym przy ulicy Barlickiego 1, Barlickiego 2, Barlickiego 3, Barlickiego 4, Barlickiego 5, Barlickiego 6, Barlickiego 7, Barlickiego 8, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 11.

Wymagane terminy wykonania dla cześci nr 6: od dnia podpisania umowy do dnia  31.12.2018 r.

Zainteresowane firmy zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu.