Zawiadamiamy, że w MENU Przetargi zamieszczono ogłoszenie na zadanie p.t.

Rewitalizacja jedenastu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Barlickiego 1-11 w Jeleniej Górze.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa:
– projekty budowlane (sporządzone dla części 1, 2, 3 – tylko w zakresie remontu klatek schodowych, 4 i 5),
– przedmiary (sporządzone dla części 1, 2, 3, 4, 5 i 6) oraz
– tabele równoważności (sporządzone dla części 1, 2, 3, 4, 5 i 6),
która stanowi załącznik nr 5 do zapytania (SPOZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia).
UWAGA: Ze względu na obszerne załączniki dokumentacja projektowa do pobrania pod linkiem:
http://efficon.pl/zapytania/Zalaczniknr5.zip 

 

Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

Ofertę można składać w odniesieniu do jednej, dwóch, kilku lub wszystkich części zamówienia.