W związku z wystąpieniem szczególnie uciążliwych warunków pracy spowodowanych wysokimi temperaturami w dniu 9 sierpnia 2018 r. (czwartek)

został skrócony czas pracy

Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”

do godz. 15:00.

Podstawa prawna: art. 15 oraz 94 pkt 2a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.)