Uprzejmie informujemy, że w Menu <Walne Zgromadzenia> w zakładce <Walne Zgromadzenie Członków z dnia 07.09.2018r.opublikowano:

  • projekty uchwał będących w porządku obrad WZCz w dniu 07.09.2018r.
  • żądania zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZCz w dniu 07.09.2018r. zgłoszone przez członków Spółdzielni oraz projekty uchwał przygotowane na ich podstawie.

Wszystkich członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Walnym  Zgromadzeniu Członków.