Uprzejmie informujemy, że w Menu <Walne Zgromadzenia> w zakładce <Walne Zgromadzenie Członków z dnia 07.09.2018r.> opublikowano:

– Zawiadomienie z dnia 27.08.2018r. o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze uzupełnione o projekty uchwał zgłoszone przez członków – zgodnie z art. 8(3) ust. 10 i ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Wszystkich członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Walnym  Zgromadzeniu Członków.