Z przyjemnością informujemy, że propozycja projektu wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze na realizację zadania:

4.02. REMONT ULICY WOLNOŚCI WZDŁUŻ BUDYNKÓW
ul. WOLNOŚCI NR 307 i 309.

pozytywnie przeszła wszystkie etapy oceny w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.

Wniosek ten dotyczy sfinansowania zadania w całości ze środków budżetu Miasta Jeleniej Góry.

Zgodnie z harmonogramem „Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok” w dniach od 10 do 16 września 2019r. odbywać się będzie głosowanie jeleniogórzan na zakwalifikowane do zrealizowania zadania. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej miasta: jbo.jeleniagora.pl

W związku z tym, że mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA będą beneficjentami wniosku, zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu na jego realizację. Zachęcamy do przekonania znajomych, aby również zagłosowali na nasz wiosek.

Do realizacji zostanie przyjęte zadanie, które uzyska największą liczbę głosów w głosowaniu internetowym.

Prawo udziału w głosowaniu ma osoba fizyczna zamieszkała w Jeleniej Górze, która w dniu rozpoczęcia głosowania ukończyła co najmniej 16. rok życia.

Serdecznie prosimy o oddanie głosu na zadanie zgłoszone przez Spółdzielnię Mieszkaniową „FAMPA”.

Osoby nie mające dostępu do internetu zapraszamy do biura Spółdzielni, gdzie z pomocą pracowników będzie można oddać głos.