Jelenia Góra, dnia 15 października 2018 roku

Z A W I A D A M I A M Y, że

zarówno członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”, jak i Zarząd oraz Rada Nadzorcza nie zgłosili dodatkowych spraw i projektów uchwał, wobec czego ogłoszony w dniu 04.10.2018 roku porządek obrad zwołanego na dzień 25 października 2018 roku Walnego Zgromadzenia Członków pozostaje bez zmian.

              Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze