W MENU <Przetargi> zamieszczono ogłoszenie o przetargu na realizację zadania:

Wykonanie okresowej (rocznej) kontroli stanu technicznego budynków wraz z wydaniem protokołu okresowej kontroli

 

Zainteresowane firmy zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu.