Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 16.11.2018r. o godzinie 15.30,  w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej  „FAMPA” przy ul. Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze miał miejsce przetarg nieograniczony na zadanie:

Wykonanie okresowej (rocznej) kontroli stanu technicznego budynków wraz z wydaniem protokołu okresowej kontroli.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Komisja Przetargowa wybrała wykonawcę:

Biuro Obsługi Nieruchomości WENERSKI Jarosław Wenerski z Głogowa.