W Menu Pliki do pobrania, w zakładce Harmonogram bezpłatnego odbioru odpadów wielkogabarytowych zamieszczono harmonogram odbioru gabarytów oraz mycia pojemników nieruchomości będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze obowiązujący w 2019r.