Informujemy, że uprawomocnił się wyrok Sądu Okręgowego Wydział I Cywilny w Jeleniej Górze z dnia 09.01.2019 w sprawie Uchwały nr 19/2019 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze.

Uchwała wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 09.01.2019r. uznana została za nieistniejącą:

Wyrok z dnia 09-01-2019 w formacie PDF