W MENU <Przetargi> zamieszczono ogłoszenie o  przetargu na wykonanie poszerzenia ciągu pieszo-jezdnego przed budynkiem Dwudziestolecia 1 w Jeleniej Górze

Zainteresowane firmy zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu.