Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 15.05.2019 r. o godz. 15:30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Fampa” w Jeleniej Górze ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra

miał miejsce przetarg nieograniczony na zadanie:

Remont klatki schodowej, wejścia do klatki schodowej budynku oraz przebudowa schodów do lokalu użytkowego – sklepu w budynku przy ul. Bohaterów Września 1939r. nr 2 w Jeleniej Górze”.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Komisja Przetargowa wybrała wykonawcę:

PPHU SPEC-BUD PIOTR KWIATKOWSKI z Jeleniej Góry.