Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 29.04.2019 r. o godz. 15:30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Fampa” w Jeleniej Górze ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra

miał miejsce przetarg nieograniczony na zadanie:

„Remont dachu papowego w budynku przy ul. Wolności 307 w Jeleniej Górze.”

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Komisja Przetargowa wybrała wykonawcę:

OPACKI JANUSZ ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY – DEKARSTWO z Jeleniej Góry.