Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 29.04.2019 r. o godz. 14:30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Fampa” w Jeleniej Górze ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra

miał miejsce przetarg nieograniczony na zadanie:

Wymiana instalacji elektrycznej – zasilanie, rozdzielnia główna, WLZ, oświetlenie klatek schodowych, strychu, piwnicy i boksów oraz instalacja dzwonkowa w budynku przy ul. Barlickiego nr 3 w Jeleniej Górze”.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Komisja Przetargowa wybrała wykonawcę:

ELEKTROBUD SP. Z O.O. z Jeleniej Góry.