Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 29.04.2019 r. o godz. 15:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Fampa” w Jeleniej Górze ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra

miał miejsce przetarg nieograniczony na zadanie:

„Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy budynku Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze”.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Komisja Przetargowa wybrała wykonawcę:

PPHU SPEC-BUD PIOTR KWIATKOWSKI z Jeleniej Góry.