Uprzejmie informujemy, że w Menu <Walne Zgromadzenia> w zakładce <Walne Zgromadzenie Członków z dnia 06.06.2019r.> opublikowano:

–Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze, które odbędzie się o godz. 17.00 w dniu 06.06.2019r. w sali nr 203 na II piętrze siedziby Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze.;

–Wzór pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie Członków;

–Formularz zgłoszenia projektu uchwały lub żądania zamieszczenia sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

 

Wszystkich członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Walnym  Zgromadzeniu Członków.