Informujemy, że w dniu 30 listopada 2017 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął trzy uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Zgodnie z Uchwałą z dnia 30 listopada 2017 r.Nr XLI/1406/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, od 1 lipca 2028 r. na terenie Cieplic w Jeleniej Górze wejdzie w życie zakaz użytkowania wszelkich instalacji na paliwa stałe.

Wyjątki:
• miejsca, gdzie występuje brak możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, potwierdzony przez operatora sieci – tam dozwolone są kotły na paliwa stałe spełniające wymagania ekoprojektu*
• kominki “rekreacyjne” spełniające wymagania ekoprojektu*.

* O normach, ekoprojekcie oraz szczegółach uchwały antysmogowej dowiesz się na stronie internetowej Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu irt.wroc.pl.

Poniżej zamieszczamy w formacie PDF: