Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze informuje, że w dniu 20 stycznia 2020r. na wniosek Zarządu rozpocznie się lustracja pełna działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2019r.

Niezależnie od powyższego badania na wniosek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze zostanie przeprowadzona lustracja problemowa w zakresie zbadania statusu prawnego członkostwa części osób posiadających lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Wojewódzkiej 5, do których przydziały na zasadach spółdzielczych lokatorskich praw przydzielono w latach 1995-2001.

Lustrację przeprowadzi Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.