Decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”, które odbyło się w dniu 06 czerwca 2019r., Walne Zgromadzenie zostało odroczone do dnia 18 czerwca 2019r. (wtorek):

  • godz. 17.00 w sali nr 203 – drugie piętro siedziby Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze, przy Placu Piastowskim 27.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków spółdzielni, którzy nie mieli możliwości dotarcia na Walne Zgromadzenie w dniu 06 czerwca 2019r., do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 18 czerwca 2019r.