Poniżej zamieszczamy Zawiadomienie Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 18-06-2019r.

Zawiadomienie Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków (format PDF)