Jelenia Góra, dnia 19.06.2019 roku

Zawiadomienie o odroczeniu obrad
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” zawiadamia, że decyzją Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 18 czerwca 2019 roku, obrady Walnego Zgromadzenia zostały odroczone do najbliższego poniedziałku.

Zapraszamy na godzinę 17.00 dnia 24 czerwca 2019 roku (poniedziałek) do sali nr 203, zlokalizowanej na drugim piętrze siedziby Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze, przy Placu Piastowskim 27.

Obrady będą prowadzone zgodnie z porządkiem obrad zmienionym w dniu 06.06.2019 roku, podanym do Państwa wiadomości przez Prezydium Walnego Zgromadzenia Czonków pismem z dnia 11.06.2019 roku.