Jelenia Góra, 26.06.2019r.

W związku z wystąpieniem szczególnie uciążliwych warunków pracy spowodowanych wysokimi temperaturami oraz prognozami wskazującymi na dalsze ich utrzymywanie się, został skrócony czas pracy biura Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze.

W dniach od 26 czerwca do 28 czerwca 2019r. biuro Spółdzielni będzie czynne do godz. 14:00.

Podstawa prawna: art. 15 oraz 94 pkt 2a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.)