Jelenia Góra, dnia 26.06.2019 roku

Zawiadomienie o odroczeniu obrad
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
w Jeleniej Górze

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” zawiadamia, że decyzją Walnego Zgromadzenia Członków na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2019 roku, obrady Walnego Zgromadzenia zostały odroczone.

Kontynuacja obrad Walnego Zgromadzenia Członków odbędzie się dnia 12 lipca 2019 roku (piątek)  o godzinie 17.00  w sali nr 203, zlokalizowanej na drugim piętrze siedziby Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze, przy Placu Piastowskim 27.