DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU UNIJNYCH
do ocieplenia budynków przy ulicy
Bohaterów Września, Dworcowej, Hirszfelda, Jagiellońskiej i Wojewódzkiej.

Informujemy, że w 2017 roku Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze złożył wniosek do konkursu nr POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17 o dofinansowanie ze środków środków Funduszu Spójności UE, organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako Instytucja Wdrażająca .

Wniosek ten dotyczył termomodernizacji 31 budynków zlokalizowanych przy ul. Bohaterów Września, Dworcowej, Hirszfelda, Jagiellońskiej i Wojewódzkiej w Jeleniej Górze.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu zgodnie z harmonogramem – sierpień 2018 r.

Informujemy, że w dniu 03 lipca 2019 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie, pełniący rolę Instytucji Wdrażającej, ogłosił listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie do dofinansowania.

Zawiadamiamy, że nasz wniosek nr POIS.01.03.02.00-0017/17 o tytule „Wzrost efektywności energetycznej 31 wielorodzinnych budynków mieszkalnych, zlokalizowanych w Jeleniej Górze przy ulicach: Bohaterów Września 1939r., Dworcowej, Hirszfelda, Jagiellońskiej i Wojewódzkiej uzyskał dofinansowanie w wysokości 2.754.802,26 zł.

Całkowita, planowana wartość projektu wynosi 4.062.987.15 zł.

Link: Lista projektów ocenionych pozytywnie na stronie NFOŚiGW w Warszawie

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”