Przypominamy, że w dniu 12.07.2019r. (piątek)
o godz. 17.00 odbędzie się
odroczone z dnia 24 czerwca 2019r.
posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
w Jeleniej Górze
w sali nr 203 na II piętrze siedziby Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze.