Spółdzielnia Mieszkania „FAMPA” w Jeleniej Górze zawiadamia, że w dniu 15.07.2019r. Pan Arkadiusz Dacewicz złożył:

  • rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni, oraz
  • wypowiedzenie umowy o pracę.

Rada Nadzorcza