Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra ogłasza konkurs na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółdzielni   Wymagane kwalifikacje kandydata: wykształcenie wyższe – techniczne, ekonomiczne lub prawnicze, co najmniej 10-letni staż pracy, w tym co...
Continue Reading →