Przetarg na
– Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji ciepłej wody użytkowej  ,,Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej , likwidacja gazowych podgrzewaczy wody, montaż instalacji c.w.u.” wraz  z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
– Wykonanie robót instalacji ciepłej wody użytkowej w oparciu o wyżej wymienioną dokumentację  w budynkach przy ul. XX – Lecia   2 , 3,  4, 5, Wolności 309,307  należących do zasobów S.M. ,,FAMPA’’

SIWZ – PDF