W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Komisja Przetargowa wybrała wykonawcę:

ELEKTROBUD Sp.z o.o. z/s w Jeleniej Górze ul. Kasprowicza 52

Instrukcja dla oferentów Wymiana instalacji elektrycznych