• Przetarg nieograniczony 1. Przemurowanie 5 kominów ponad dachem cegłą klinkierową klasy 350 w budynku położonym przy ul. Bohaterów Września nr 22 w Jeleniej Górze

    2. Przemurowanie 7 kominów ponad dachem cegłą klinkierową klasy 350 w budynku położonym przy ul. Bohaterów Września nr 21 w Jeleniej Górze”.

              kominy B.W. 21, B.W.22

  • Przetarg nieograniczony na wykonanie ciągu pieszo-jezdnego (poszerzenie) z kostki brukowej szarej wzdłuż budynku wielorodzinnego przy ul. Wolności 303 w Jeleniej Górze

                 ciąg pieszo-jezdny ul. Wolności 303 w Jeleniej Górze

Przetarg nieograniczony na przebudowę podestów wejściowych czterech klatek schodowych budynku przy ul. Wolności 305 wraz z okładziną płytami granitowymi gr 2 cm.
Przetarg - rewitalizacja jedenastu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Barlickiego 1-11 w Jeleniej Górze.
Przetarg - na przeprowadzenie remontów klatek schodowych w budynkach przy ul. Dwudziestolecia 1 i Wolności 305 w Jeleniej Górze
Przetarg - na wykonanie parkingu z kostki brukowej przy budynku Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze
Przetarg - na wykonanie poszerzenia ciągu pieszo-jezdnego przed budynkiem Dwudziestolecia 1 w Jeleniej Górze
Przetarg - na wykonanie poszerzenia ciągu pieszo-jezdnego przed budynkiem Wolności 305 w Jeleniej Górze
Przetarg - na przeprowadzenie remontu dachu papowego w budynku przy ul. Wolności 307 w Jeleniej Górze
Przetarg - na wymianę instalacji elektrycznej – zasilanie, rozdzielnia główna, WLZ, oświetlenie klatek schodowych, strychu, piwnicy i boksów oraz instalacja dzwonkowa w budynku przy ul. Barlickiego nr 3 w Jeleniej Górze
Przetarg - na wymianę stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Wolności 305 w Jeleniej Górze
Przetarg - na przeprowadzenie remontu klatki schodowej, wejścia do klatki schodowej budynku oraz przebudowy schodów do lokalu użytkowego – sklepu w budynku przy ul. Bohaterów Września 1939r. nr 2 w Jeleniej Górze.
Przetarg - Wykonanie okresowej (rocznej) kontroli stanu technicznego budynków wraz z wydaniem protokołu okresowej kontroli
Konkurs ofert na w pawilonie handlowym położonym przy ul. Bohaterów Września 1939r. Nr 17A w Jeleniej Górze.
PRZETARG NIEOGRANICZONY Termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi południowej ściany budynku mieszkalnego nr 25 przy ul. Bohaterów Września 1939r.
PRZETARG OGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. ul. Bohaterów Września 23 m. 3 w Jeleniej Górze
Przetarg - rewitalizacja jedenastu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Barlickiego 1-11 w Jeleniej Górze.
Przetarg - Przeprowadzenie remontów klatek schodowych w budynkach przy ul. Dwudziestolecia 2 (4 klatki schodowe, ) Dwudziestolecia 3 (2 klatki schodowe), Dwudziestolecia 7 (2 klatki schodowe ), Dwudziestolecia 8 (2 klatki schodowe)
Przetarg - Wymiana stolarki okiennej w 7 budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "FAMPA".
Przetarg - Przeprowadzenie remontów klatek schodowych w budynkach przy ul. Wolności 303 (4 klatki schodowe), Wolności 309 (2 klatki schodowe), Dwudziestolecia 2 (4 klatki schodowe, ) Dwudziestolecia 3 (2 klatki schodowe), Dwudziestolecia 7 (2 klatki schodowe ), Dwudziestolecia 8 (2 klatki schodowe)
PRZETARG OGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego z ''ruchu ludności" przy ul. Barlickiego 3/5 w Jeleniej Górze
Przetarg - Wykonanie operatów szacunkowych (w ilości 56 szt.) ustalających wartości lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Jeleniej Górze przy ul. Wojewódzkiej 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5
Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego od dnia 01 listopada 2017r.
Przetarg nieograniczony – Wymiana pionu wodnego i kanalizacyjnego łazienkowo-kuchennego w budynku położonym przy ul. Dwudziestolecia 4
Przetarg na wykonanie prac geodezyjnych w zakresie scalenia działek
Przetarg nieograniczony - Remont kominów ponad dachem wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach nr 2, nr 4, nr 9, nr 11, nr 20, nr 21 przy ul. Bohaterów Września
Przetarg nieograniczony - wykonanie pełnej inwentaryzacji kominów w 9 budynkach
Przetarg nieograniczony - Wycinka 26 świerków pospolitych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "FAMPA" w Jeleniej Górze z zabraniem drzew w rozliczeniu
Przetarg nieograniczony - Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z opracowaniem projektu budowlanego i uzyskaniem pozwolenia na budowę w budynku nr 11 przy ul. Bohaterów Września
Przetarg nieograniczony - Wykonywanie corocznej kontroli okresowej instalacji gazowej w 59 budynkach zlokalizowanych w Jeleniej Górze – Cieplicach, zgodnie z art.62 ust.1. pkt 1) lit.c) ustawy Prawo budowlane.
Przetarg nieograniczony - Wykonanie kontroli okresowej - badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w 59 budynkach zlokalizowanych w Jeleniej Górze – Cieplicach, zgodnie z art.62 ust.1. pkt 2) ustawy Prawo budowlane.
Przetarg nieograniczony - Wymiana 7 szt. okien piwnicznych z łukami w budynku przy ul. Barlickiego 8 w Jeleniej Górze.
Przetarg nieograniczony - Wymiana pionów i poziomów zimnej wody w budynku przy ul. Wolności 305 w Jeleniej Górze
Przetarg nieograniczony - Wymiana poziomów wodnych w budynkach położonych przy ul. Dwudziestolecia 5, ul. Dwudziestolecia 7 i ul. Dwudziestolecia 8.
Wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
PRZETARG OGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego z ''ruchu ludności" przy ul. Wolności 309/20 w Jeleniej Górze
Wymiana stolarki okiennej w budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze
Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego od dnia 01 czerwca 2017r.
Przetarg - Dostawa drzew do nasadzeń zastępczych po wyciętych drzewach na terenach zieleni Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
Przetarg nieograniczony – Wymiana pionu wodnego i kanalizacyjnego kuchennego oraz łazienkowego w budynku położonym przy ul. Dwudziestolecia 5
Przetarg nieograniczony – Dobór mocy cieplnej niezbędnej do zamówienia w celu ogrzania 26 budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
Przetarg nieograniczony – Remont kominów ponad dachem wraz z robotami towarzyszącymi w budynku nr 10 przy ul. Bohaterów Września 1939 r. w Jeleniej Górze
Dostawa i wymiana 423 szt. wodomierzy fabrycznie nowych zimnej wody z radiowym odczytem danych w lokalach mieszkalnych i użytkowych w dziesięciu budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
Przetarg ograniczony – tylko dla członków Spółdzielni - na najem lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Wojewódzkiej 5/3 w Jeleniej Górze
Przetarg nieograniczony - Wycinka drzew z frezowaniem pniaków na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "FAMPA" w Jeleniej Górze
Przetarg nieograniczony - Opracowanie podziału trzech działek geodezyjnych w Jeleniej Górze wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział
Przetarg nieograniczony - Przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. „Rewitalizacja 11 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Barlickiego w Jeleniej Górze”
Przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
Przetarg nieograniczony - Remont balkonów wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
Przetarg nieograniczony - Wykonanie 31 audytów efektywności energetycznej budynków będących w zasobach SM FAMPA na podstawie posiadanych przez spółdzielnię audytów energetycznych tych budynków
Przetarg nieograniczony - opracowanie podziału dwóch nieruchomości wielobudynkowych w Jeleniej Górze wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział
Przetarg nieograniczony - Wycinka 5-ciu drzew z frezowaniem pniaków na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA przy ul. Bohaterów Września 1939r. w Jeleniej Górze
Przetarg nieograniczony - Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z opracowaniem projektu budowlanego i uzyskaniem pozwolenia na budowę w budynku nr 6 przy ul. Bohaterów Września
Przetarg nieograniczony - Remont kominów ponad dachem wraz z robotami towarzyszącymi w budynku nr 10 przy ul. Bohaterów Września 1939 r. w Jeleniej Górze
Przetarg nieograniczony - Mycie elewacji wraz z robotami towarzyszącymi oraz malowanie w systemie STO budynku przy ul. XX-lecia 3 w Jeleniej Górze
Przetarg nieograniczony - na wykonanie operatów szacunkowych (w ilości 20-stu szt.) ustalających wartości lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Jeleniej Górze, stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA" w Jeleniej Górze, celem sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.