Europejski Numer Alarmowy 112
Straż Pożarna – 998
Pogotowie Ratunkowe – 999
Policja – 997

Pozostałe numery telefonów:
Oficer Dyżurny Policji w Jeleniej Górze 75/752-04-64
Dzielnicowy Policja   75/752-00-64
Straż Miejska             75/752-51-62
Instalacje wod-kan.  601-779-180
PWiK „Wodnik”          994  i 75/730-35-01
Energetyka                 991   i 75/753-02-00
Gazownia                    992   i 75/755-10-50
ECO (dawniej PEC)    993 i 75/646-91-15
Domofony                   603-861-353
TVK Liber                    75/75-214-47
Kominiarze                 512-090-414; 609-860-280