Poniżej zamieszczamy uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w sprawie wysokości stawek za używanie lokali spółdzielczych i opłat na fundusz remontowy z podziałem na nieruchomości (Grupa) i poszczególne budynki w nieruchomości oraz w sprawie wysokości stawek z tytułu dzierżawy gruntów pod garażami, innymi obiektami oraz na inne cele.

Stawki opłat z tytułu dzierżawy gruntów pod garażami i innymi obiektami budowlanymi posadowionymi na działkach na cele niemieszkalne

—————Uchwały z dnia 27 listopada 2018r.—————

Uchwała nr 34/1/11/2018 Rady Nadzorczej SM FAMPA z dn. 27-11-2018 w sprawie wys. opłat za garaże i inne obiekty na dz. nr 2/4

Uchwała nr 34/2/11/2018 Rady Nadzorczej SM FAMPA z dn. 27-11-2018 w sprawie wys. opłat za garaże i inne obiekty na dz. nr 2/7

Uchwała nr 34/3/11/2018 Rady Nadzorczej SM FAMPA z dn. 27-11-2018 w sprawie wys. opłat za garaże i inne obiekty na dz. nr 7

Uchwała nr 34/4/11/2018 Rady Nadzorczej SM FAMPA z dn. 27-11-2018 w sprawie wys. opłat za garaże i inne obiekty na dz. nr 8/1 i 11/2

Uchwała nr 34/5/11/2018 Rady Nadzorczej SM FAMPA z dn. 27-11-2018 w sprawie wys. opłat za garaże i inne obiekty na dz. nr 11/3

Uchwała nr 34/6/11/2018 Rady Nadzorczej SM FAMPA z dn. 27-11-2018 w sprawie wys. opłat za garaże i inne obiekty na dz. nr 11/4

Uchwała nr 34/7/11/2018 Rady Nadzorczej SM FAMPA z dn. 27-11-2018 w sprawie wys. opłat za garaże i inne obiekty na dz. nr 17/4

Uchwała nr 34/8/11/2018 Rady Nadzorczej SM FAMPA z dn. 27-11-2018 w sprawie wys. opłat za garaże i inne obiekty na dz. nr 43/12

Uchwała nr 34/9/11/2018 Rady Nadzorczej SM FAMPA z dn. 27-11-2018 w sprawie wys. opłat za garaże i inne obiekty na dz. nr 43/20 i 44/9

———————————————————————————————————————–

Uchwała nr 33/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże i inne obiekty posadowione na dz nr 12/13

Uchwała nr 28/9/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie  stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garażami posadowionymi na dz. nr  17/4.

Uchwała nr 28/8/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garażami posadowionymi na dz. nr 11/3.

Uchwała nr 28/7/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garażami posadowionymi na dz. nr 11-4.

Uchwała nr 28/6/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garażami posadowionymi na dz. nr 8/1 i dz. nr 11/2.

Uchwała nr 28/5/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garażami posadowionymi na dz. nr  7.

Uchwała nr 28/4/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garażami posadowionymi na dz. nr 2/7.

Uchwała nr 28/3/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garażami posadowionymi na dz. nr  2/4.

Uchwała nr 28/2/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garażami posadowionymi na dz. nr  43/12.

Uchwała nr 28/1/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garażami posadowionymi na dz. nr 43/20 i 44/9.

Stawki opłat spółdzielczych własnościowych praw do garaży

Uchwała nr 26/01/10/2018 Rady z dnia 29-10-2018r Nadzorczej w sprawie zmiany wysokości stawki opłat za używanie garaży posadowionych na dz 35/18 do których przysługują spółdziecze własnościowe prawa do lokalu

Uchwała nr 26/02/10/2018 Rady z dnia 29-10-2018r Nadzorczej w sprawie zmiany wysokości stawki opłat za używanie garażu posadowionego na dz 43/20 i 44/9 do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Uchwała nr 26/03/10/2018 Rady z dnia 29-10-2018r Nadzorczej w sprawie zmiany wysokości stawki opłat za używanie garażu posadowionego na dz 2/7 do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Uchwała nr 26-04-10-2018 Rady z dnia 29-10-2018r Nadzorczej w sprawie zmiany wysokości stawki opłat za używanie garażu posadowionego na dz 2/4 do którego przysługuje spółdziecze własnościowe prawo do lokalu 

Uchwały nieaktualne:

Uchwała nr 27/1/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za garaż, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo, posadowiony na dz. nr 43/20.

Uchwała nr 27/2/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za garaż, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo, posadowiony na dz. nr 2/4.

Uchwała nr 27/3/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za garaż, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo, posadowiony na dz nr 2/7.

Uchwała nr 27/4/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie  stawek opłat za garaże, do których przysługują spółdzielcze własnościowe prawo, posadowione na dz. nr 35/18.

Stawki opłat z tytułu dzierżawy gruntu pod ogrody i inne nie zabudowane tereny, nie służące do działalności gospodarczej

Uchwała nr 08/01/2019 Rady Nadzorczej z dnia 17.01.2019 w sprawie opłat za ogródki przydomowe

 

Uchwała nr 32/1/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za wyłączne użytkowanie ogrodów i innych terenów rekreacyjnych na dz nr 8/2

Uchwała nr 32/2/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za wyłączne użytkowanie ogrodów i innych terenów rekreacyjnych na dz nr 11/1

Uchwała nr 32/3/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za wyłączne użytkowanie ogrodów i innych terenów rekreacyjnych na dz nr 12/7

Uchwała nr 32/4/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za wyłączne użytkowanie ogrodów i innych terenów rekreacyjnych na dz nr 12/13

Uchwała nr 32/5/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za wyłączne użytkowanie ogrodów i innych terenów rekreacyjnych na dz nr 12/14

Uchwała nr 32/6/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za wyłączne użytkowanie ogrodów i innych terenów rekreacyjnych na dz nr 17/5

Uchwała nr 32/7/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za wyłączne użytkowanie ogrodów i innych terenów rekreacyjnych na dz nr 19/3

Uchwała nr 32/8/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za wyłączne użytkowanie ogrodów i innych terenów rekreacyjnych na dz nr 2/4

Uchwała nr 32/9/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za wyłączne użytkowanie ogrodów i innych terenów rekreacyjnych na dz nr 2/7

Uchwała nr 32/10/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za wyłączne użytkowanie ogrodów i innych terenów rekreacyjnych na dz nr 8/1

Grupa VII: budynki Barlickiego 6, Barlickiego 7, Barlickiego 8, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 11.

Uchwała Nr 6/02/2018 Rady Nadzorczej z dnia 23-02-2018 w sprawie podwyższenia wysokości stawki funduszu remontowego Barlickiego 6 

Uchwała Nr 7/02/2018 Rady Nadzorczej z dnia 23-02-2018 w sprawie podwyższenia wysokości stawki funduszu remontowego Barlickiego 7 

Uchwała Nr 9/02/2018 Rady Nadzorczej z dnia 23-02-2018 w sprawie podwyższenia wysokości stawki funduszu remontowego Barlickiego 9

Uchwała Nr 8/02/2018 Rady Nadzorczej z dnia 23-02-2018 w sprawie podwyższenia wysokości stawki funduszu remontowego dla budynku Barlickiego 11

Uchwała nr 26/3/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie podwyższenia stawki funduszu remontowego Barlickiego 10.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 18/09/2017 z dnia 26.09.2017 w sprawie zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów eksploatacyjnych i na fundusz remontowy dla grupy VII.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 56/3/05/2016 z dnia 30.05.2017 w sprawie obniżenie stawki opłat eksploatacji dla grupa VII

Uchwała Rady Nadzorczej nr 35/05/11/2015 z dnia 09.11.2015 w sprawie zmiany wysokości opłat na pokrycie eksploatacji podstawowej dla grupy VII.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 13/09/12017 z dnia 26.09.2017 w sprawie zmiany wysokości opłaty na fundusz remontowy dla budynku Barlickiego 4

Uchwała Rady Nadzorczej nr 37/02/11/2015 z dnia 09.11.2015 w sprawie zmiany wysokości opłaty na fundusz remontowy dla budynku Barlickiego 6.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 37/04/11/2015 z dnia 09.11.2015 w sprawie zmiany wysokości opłaty na fundusz remontowy dla budynku Barlickiego 8.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 37/05/11/2015 z dnia 09.11.2015 w sprawie zmiany wysokości opłaty na fundusz remontowy dla budynku Barlickiego 9.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 37/06/11/2015 z dnia 09.11.2015 w sprawie zmiany wysokości opłaty na fundusz remontowy dla budynku Barlickiego 10.

uchwała RN 10/06/2021

uchwała RN 09/06/2021