Poniżej zamieszczamy uchwały Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w sprawie wysokości stawek opłat za używanie lokali spółdzielczych i opłat na fundusz remontowy  oraz w sprawie wysokości stawek opłat z tytułu dzierżawy gruntów pod garażami, innymi obiektami, ogrodami, i inne.

Uchwały Zarządu w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za używanie lokali mieszkalnych, podjęte w dniu 29.09.2017r.

Uchwały Zarządu w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże i inne obiekty

—————Uchwały z dnia 30 listopada 2018r.—————

Uchwała nr 108/1/2018 Zarządu SM FAMPA z dn. 30-11-2018 w sprawie wys. opłat za garaże i inne obiekty na dz. nr 2/4

Uchwała nr 108/2/2018 Zarządu SM FAMPA z dn. 30-11-2018 w sprawie wys. opłat za garaże i inne obiekty na dz. nr 2/7

Uchwała nr 108/3/2018 Zarządu SM FAMPA z dn. 30-11-2018 w sprawie wys. opłat za garaże i inne obiekty na dz. nr 7

Uchwała nr 108/4/2018 Zarządu SM FAMPA z dn. 30-11-2018 w sprawie wys. opłat za garaże i inne obiekty na dz. nr 8/1 i 11/2

Uchwała nr 108/5/2018 Zarządu SM FAMPA z dn. 30-11-2018 w sprawie wys. opłat za garaże i inne obiekty na dz. nr 11/3

Uchwała nr 108/6/2018 Zarządu SM FAMPA z dn. 30-11-2018 w sprawie wys. opłat za garaże i inne obiekty na dz. nr 11/4

Uchwała nr 108/7/2018 Zarządu SM FAMPA z dn. 30-11-2018 w sprawie wys. opłat za garaże i inne obiekty na dz. nr 17/4

Uchwała nr 108/8/2018 Zarządu SM FAMPA z dn. 30-11-2018 w sprawie wys. opłat za garaże i inne obiekty na dz. nr 43-12

Uchwała nr 108/9/2018 Zarządu SM FAMPA z dn. 30-11-2018 w sprawie wys. opłat za garaże i inne obiekty na dz. nr 43-20 i 44-9

—————Uchwały z dnia 22 grudnia 2017r.—————

Uchwała Nr 173/2017 Zarządu w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże posadowione na dz nr 12/13

Uchwała Nr 172/1/2017 Zarządu w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże posadowione na dz nr 43/20 i nr 44/9

Uchwała Nr 172/2/2017 Zarządu w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże posadowione na dz nr 43/12

Uchwała Nr 172/3/2017 Zarządu w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże posadowione na dz nr 2/4

Uchwała Nr 172/4/2017 Zarządu w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże posadowione na dz nr 2/7

Uchwała Nr 172/5/2017 Zarządu w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże posadowione na dz nr 7

Uchwała Nr 172/6/2017 Zarządu w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże posadowione na dz nr 8/1 i dz nr 11/2

Uchwała Nr 172/7/2017 Zarządu w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże posadowione na dz nr 11/4

Uchwała Nr 172/8/2017 Zarządu w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże posadowione na dz nr 11/3

Uchwała Nr 172/9/2017 Zarządu w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże posadowione na dz nr 17/4

—————Uchwały z dnia 14 września 2017r.—————

Uchwała Zarządu nr 130/2017 w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże i inne obiekty posadowione na działce  2/4 w Jeleniej Górze

Uchwała Zarządu nr 131/2017 w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże i inne obiekty posadowione na działce 2/7 w Jeleniej Górze

Uchwała Zarządu nr 132/2017 w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże i inne obiekty posadowione na działce 7 w Jeleniej Górze

Uchwała Zarządu nr 133/2017 w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże i inne obiekty posadowione na działce 8 i 11/2 w Jeleniej Górze

Uchwała Zarządu nr 134/2017 w sprawie zmiany wysokości stawek  opłat za dzierżawę gruntu pod garaże i inne obiekty posadowione na działce 11/3 w Jeleniej Górze

Uchwała Zarządu nr 135/2017 w sprawie zmiany wysokości stawek  opłat za dzierżawę gruntu pod garaże i inne obiekty posadowione na działce dz 11/4 w Jeleniej Górze

Uchwała Zarządu nr 136/2017 w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże i inne obiekty posadowione na działce 17/2 w Jeleniej Górze

Uchwała Zarządu nr 137/2017 w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże i inne obiekty posadowione na działce 43/12 w Jeleniej Górze

Uchwała Zarządu nr 138/2017 w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże i inne obiekty posadowione na działce 43/20 i 44/9 w Jeleniej Górze

Uchwały Zarządu dot. opłat za garaże i inne obiekty posadowione na działkach mieszkaniowych

Uchwała Nr 174/1/2017 Zarządu w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże posadowione na dz nr 11/5 zabudowanej budynkami Barlickiego 1 2 3 4 5

Uchwała Nr 174/2/2017 Zarządu w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże posadowione na dz nr 14 zabudowanej budynkami Barlickiego 6 7 8 9 10 11

Uchwała Nr 174/3/2017 Zarządu w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże posadowione na dz nr 2/10 zabudowanej budynkami Bohaterów Września 1 3 5 7

Uchwała Nr 174/4/2017 Zarządu w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże posadowione na dz nr 16 zabudowanej budynkami Bohaterów Września 2 4 6 8 9 11 13 15

Uchwała Nr 174/5/2017 Zarządu w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże posadowione na dz nr 2/16 zabudowanej budynkami Bohaterów Września 10 12 14 16

Uchwała Nr 174/6/2017 Zarządu w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże posadowione na dz nr 2/8 zabudowanej budynkami Bohaterów Września 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Uchwała Nr 174/7/2017 Zarządu w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże posadowione na dz nr 71 zabudowanej budynkami Bohaterów Września Dworcowej 20 a b c d

Uchwała Nr 174/8/2017 Zarządu w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże posadowione na dz nr 7 zabudowanej budynkami Hirszfelda 9

Uchwała Nr 174/9/2017 Zarządu w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże posadowione na dz nr 17/3 zabudowanej budynkami Jagiellońskiej 46

Uchwały Zarządu dot. opłat za wyłączne użytkowanie ogrodów i innych nie zabudowanych terenów rekreacyjnych będących częścią wspólną nieruchomości mieszkalnych

  • uchwała nr 7/2020 dot. opłat za użytkowanie ogródków przydomowych

                 użytkowanie ogródków przydomowych

  • uchwała nr 21/2020 dot. wprowadzenia stałej zaliczki na C.W.U.

               stała zaliczka na C.W.U.