Jelenia Góra, 23-02-2017

Rozstrzygnięcie przetargu na zadanie
„Wycinka drzew z frezowaniem pniaków na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA”.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 22.02.2017r. miało miejsce posiedzenie Komisji Przetargowej, na którym dokonano wyboru wykonawcy na „Wycinka drzew z frezowaniem pniaków na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA”

Wybraną firmą została firma:

MD Property Consulting & Partners Sp. z o.o z siedzibą Stary Wołów

Wszystkim oferentom, którzy złożyli swoje oferty na w/w zadanie SM Fampa serdecznie dziękuje. 

———————————————————-

Jelenia Góra, dnia 2017-02-17

Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.t.

Wycinka drzew z frezowaniem pniaków
na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA”

Przedmiotem przetargu jest wycinka drzew:

– termin wycinki do dnia 28 lutego 2017r.
1. klon – obwód pnia 105 cm
2. klon zwyczajny – obwód pnia 95 cm
3. klon zwyczajny – obwód pnia 115 cm

– termin wycinki dowolny:
1. czarne bzy – obwód pnia 40 cm
2. czarne bzy – obwód pnia 40 cm
3. czarne bzy – obwód pnia 50 cm

– termin wycinki po dniu 24.02.2017r.:
1. klon – obwód pnia 125 cm
2. topola – obwód pnia 380 cm

– termin wycinki po dniu 01.03.2017r.:
1 klon – obwód pnia 145 cm
2. brzoza – obwód pnia 110 cm
3. świerk – obwód pnia 240 cm
4. topola – obwód pnia 240 cm
5. brzoza – obwód pnia 115 cm
6. brzoza – obwód pnia 146 cm
7. topola – obwód pnia 250 cm
8. jarząb – obwód pnia 103 cm
9. sosna – obwód pnia 140 cm
10. jesion – obwód pnia 40 cm
11. jesion – obwód pnia 26 cm
12. jesion – obwód pnia 75 cm
13. jesion – obwód pnia 120 cm
14. dąb – obwód pnia 142 cm
15. świerk – obwód pnia 100 cm
16. klon – obwód pnia 180 cm
17. klon – obwód pnia 156 cm
18. wierzba – obwód pnia 300 cm
19. brzoza – obwód pnia 92 cm
20. klon dwupienny o obwodach pni 17 cm i 11 cm
21. bez czarny dwupienny o obwodach pni 11 cm i 11 cm
22. modrzew dwupienny o obwodach pni 30 cm i 35 cm
23. świerk – obwód pnia 40 cm
24. świerk – obwód pnia 35 cm
25. dąb – obwód 172 cm.

Ofertę cenową można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: poczta@smfampa.jgora.pl lub bezpośrednio do biura Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze ul. XX-lecia 3, 58-560 Jelenia Góra do dnia 22.02.2017r. (środa) do godz. 11.00.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
w Jeleniej Górze