Poniżej znajdują się dokumenty związane z Walnymi Zgromadzeniami Członków

Walne Zgromadzenie Członków z dnia 02.08.2019r.
Walne Zgromadzenie Członków z dnia 06.06.2019r.
Walne Zgromadzenie Członków z dnia 25.10.2018r.
Walne Zgromadzenie Członków z dnia 07.09.2018r.
Walne Zgromadzenie Członków z dnia 14.06.2018r.
Walne Zgromadzenie Członków z dnia 24.06.2017r.
Walne Zgromadzenie Członków z dnia 24.06.2016r.
Walne Zgromadzenie Członków z dnia 26.06.2015r.

Uzupełnienie listu polustracyjnego

 * uzupełnienie listu polustracyjnego