Dodatki mieszkaniowe – informacje

Uprzejmie informujemy, że osoby, które mają problemy finansowe mogą wystąpić do Urzędu Miasta o przyznanie dodatku mieszkaniowego tj. dopłaty do kosztów utrzymania mieszkania. Otrzymanie dodatku mieszkaniowego uzależnione jest od uzyskiwanych dochodów rodziny, powierzchni mieszkania oraz wydatków mieszkaniowych.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego można pobrać poniżej i po wypełnieniu należy złożyć go (razem z załącznikami opisanymi w karcie informacyjnej) w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej u Referenta Dodatków Mieszkaniowych przy ulicy Ptasiej 2-3, pokój nr 9, tel. 75/75-46-270.

Szczegółowych informacji można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta Jeleniej Góry lub telefonicznie bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej – Referat Dodatków Mieszkaniowych, 58-500 Jelenia Góra, ul. Ptasia 2-3, tel. 75/75-46-270, fax. 75/75-46-352.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy w formacie DOC oraz Kartę informacyjną w formacie PDF dla osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego można pobrać tu: wniosek o dodatek mieszkaniowy