Ponowny przetarg na wykonanie – Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji ciepłej wody użytkowej ,,Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej , likwidacja gazowych podgrzewaczy wody, montaż instalacji c.w.u.” wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. – Wykonanie robót instalacji ciepłej wody użytkowej w oparciu o wyżej wymienioną dokumentację w budynkach przy ul. XX – Lecia 2 , 3, 4, 5, Wolności 309,307 należących do zasobów S.M. ,,FAMPA’’

26 MARCA 2020
Z powodu braku ofert do przetargu dotyczącego:
– Wykonania dokumentacji projektowej instalacji ciepłej wody użytkowej ,,Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej, likwidacja gazowych podgrzewaczy wody,montaż instalacji c.w.u.” wraz z uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę.
– Wykonanie robót instalacji ciepłej wody użytkowej w oparciu o wyżej wymienioną dokumentację w budynkach przy ul. XX-Lecia 2,3,4,5, Wolności 309, 307 należących do zasobów S.M. ,,FAMPA”.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA” w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze smfampa.jgora.pl tel. 756427860-1 ogłasza ponownie przetarg na wykonanie
– Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji ciepłej wody użytkowej ,,Zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej , likwidacja gazowych podgrzewaczy wody, montaż instalacji c.w.u.” wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
– Wykonanie robót instalacji ciepłej wody użytkowej w oparciu o wyżej wymienioną dokumentację w budynkach przy ul. XX – Lecia 2 , 3, 4, 5, Wolności 309,307 należących do zasobów S.M. ,,FAMPA’’

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” przy ul Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze w godz od 9 do 15 lub na stronie smfampa.jgora.pl
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zgodnie z procedurą podaną w SIWZ –
w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” przy ulicy Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze
do dnia 03.04.2020r., do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2020r. o godz. 13.
Zarząd SM „FAMPA” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

rozstrzygnięcie-przetargu.pdf