Uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od 01.01.2021