Uchwały Rady Nadzorczej

Poniżej zamieszczamy uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w sprawie wysokości stawek za używanie lokali spółdzielczych i opłat na fundusz remontowy z podziałem na nieruchomości (Grupa) i poszczególne budynki w nieruchomości oraz w sprawie wysokości stawek z tytułu dzierżawy gruntów pod garażami, innymi obiektami oraz na inne cele.

Stawki opłat z tytułu dzierżawy gruntów pod garażami i innymi obiektami budowlanymi posadowionymi na działkach na cele mieszkalne

Stawki opłat spółdzielczych własnościowych praw do garaży

Stawki opłat z tytułu dzierżawy gruntów pod garażami i innymi obiektami budowlanymi posadowionymi na działkach zabudowanych budynkami mieszkalnymi

Stawki opłat z tytułu dzierżawy gruntów pod garażami i innymi obiektami budowlanymi posadowionymi na działkach niezabudowanych budynkami mieszkalnymi

Stawki opłat z tytułu dzierżawy gruntu pod ogrody i inne niezabudowane tereny, nie służące do działalności gospodarczej

Nieaktualne uchwały dotyczące garaży

Uchwały wspólne dla wszystkich nieruchomości (Grup)

Grupa I: budynki XX-lecia 6 i XX-lecia 8

Grupa II: budynki XX-lecia 4, XX-lecia 5 i XX-lecia 7

Grupa III: Hirszfelda 9

Grupa IV: budynki Boh. Września 10, Boh. Września 12, Boh. Września 14, Boh. Września 16

Grupa V: budynki Boh. Września 1, Boh. Września 3, Boh. Września 5, Boh. Września 7

Grupa VII: budynki Barlickiego 6, Barlickiego 7, Barlickiego 8, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 10, Barlickiego 11

Grupa VIII: budynki Barlickiego 1, Barlickiego 2, Barlickiego 3, Barlickiego 4, Barlickiego 5

Grupa IX: budynki Boh. Września 2, Września 4, Września 6, Września 8, Września 9, Września 11, Września 13, Września 15

Grupa X: budynki Boh. Września 17, Boh. Września 18, Boh. Września 19, Boh. Września 20, Boh. Września 21, Boh. Września 22, Boh. Września 23, Boh. Września 24, Boh. Września 25

Grupa XI: budynki XX-lecia 1, XX-lecia 2, XX-lecia 3, Wolności 303, Wolności 305, Wolności 307, Wolności 309

Grupa XII: Jagiellońska 46

Grupa XIII: budynki Dworcowa 20A, Dworcowa 20B, Dworcowa 20C, Dworcowa 20D

Grupa XIV: budynki Wojewódzka 5/1, Wojewódzka 5/2, Wojewódzka 5/3, Wojewódzka 5/4, Wojewódzka 5/5

Uchwała RN 10/06/2021

Uchwała RN 09/06/2021