Grupa VII: budynki Barlickiego 6, Barlickiego 7, Barlickiego 8, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 10, Barlickiego 11

Uchwała Nr 6/02/2018 Rady Nadzorczej z dnia 23-02-2018 w sprawie podwyższenia wysokości stawki funduszu remontowego Barlickiego 6

Uchwała Nr 7/02/2018 Rady Nadzorczej z dnia 23-02-2018 w sprawie podwyższenia wysokości stawki funduszu remontowego Barlickiego 7

Uchwała Nr 9/02/2018 Rady Nadzorczej z dnia 23-02-2018 w sprawie podwyższenia wysokości stawki funduszu remontowego Barlickiego 9

Uchwała Nr 8/02/2018 Rady Nadzorczej z dnia 23-02-2018 w sprawie podwyższenia wysokości stawki funduszu remontowego dla budynku Barlickiego 11

Uchwała nr 26/3/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie podwyższenia stawki funduszu remontowego Barlickiego 10.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 18/09/2017 z dnia 26.09.2017 w sprawie zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów eksploatacyjnych i na fundusz remontowy dla grupy VII.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 56/3/05/2016 z dnia 30.05.2017 w sprawie obniżenie stawki opłat eksploatacji dla grupa VII

Uchwała Rady Nadzorczej nr 35/05/11/2015 z dnia 09.11.2015 w sprawie zmiany wysokości opłat na pokrycie eksploatacji podstawowej dla grupy VII.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 13/09/12017 z dnia 26.09.2017 w sprawie zmiany wysokości opłaty na fundusz remontowy dla budynku Barlickiego 4

Uchwała Rady Nadzorczej nr 37/02/11/2015 z dnia 09.11.2015 w sprawie zmiany wysokości opłaty na fundusz remontowy dla budynku Barlickiego 6.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 37/04/11/2015 z dnia 09.11.2015 w sprawie zmiany wysokości opłaty na fundusz remontowy dla budynku Barlickiego 8.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 37/05/11/2015 z dnia 09.11.2015 w sprawie zmiany wysokości opłaty na fundusz remontowy dla budynku Barlickiego 9.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 37/06/11/2015 z dnia 09.11.2015 w sprawie zmiany wysokości opłaty na fundusz remontowy dla budynku Barlickiego 10.