Stawki opłat spółdzielczych własnościowych praw do garaży

Uchwała nr 26/01/10/2018 Rady z dnia 29-10-2018r Nadzorczej w sprawie zmiany wysokości stawki opłat za używanie garaży posadowionych na dz 35/18 do których przysługują spółdziecze własnościowe prawa do lokalu

Uchwała nr 26/02/10/2018 Rady z dnia 29-10-2018r Nadzorczej w sprawie zmiany wysokości stawki opłat za używanie garażu posadowionego na dz 43/20 i 44/9 do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Uchwała nr 26/03/10/2018 Rady z dnia 29-10-2018r Nadzorczej w sprawie zmiany wysokości stawki opłat za używanie garażu posadowionego na dz 2/7 do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Uchwała nr 26-04-10-2018 Rady z dnia 29-10-2018r Nadzorczej w sprawie zmiany wysokości stawki opłat za używanie garażu posadowionego na dz 2/4 do którego przysługuje spółdziecze własnościowe prawo do lokalu

Uchwały nieaktualne:

Uchwała nr 27/1/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za garaż, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo, posadowiony na dz. nr 43/20.

Uchwała nr 27/2/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za garaż, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo, posadowiony na dz. nr 2/4.

Uchwała nr 27/3/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za garaż, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo, posadowiony na dz nr 2/7.

Uchwała nr 27/4/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za garaże, do których przysługują spółdzielcze własnościowe prawo, posadowione na dz. nr 35/18.