Stawki opłat z tytułu dzierżawy gruntów pod garażami i innymi obiektami budowlanymi posadowionymi na działkach na cele mieszkalne

Uchwała nr 34/2/11/2018 Rady Nadzorczej SM FAMPA z dn. 27-11-2018 w sprawie wys. opłat za garaże i inne obiekty na dz. nr 2/7

Uchwała nr 34/3/11/2018 Rady Nadzorczej SM FAMPA z dn. 27-11-2018 w sprawie wys. opłat za garaże i inne obiekty na dz. nr 7

Uchwała nr 34/4/11/2018 Rady Nadzorczej SM FAMPA z dn. 27-11-2018 w sprawie wys. opłat za garaże i inne obiekty na dz. nr 8/1 i 11/2

Uchwała nr 34/5/11/2018 Rady Nadzorczej SM FAMPA z dn. 27-11-2018 w sprawie wys. opłat za garaże i inne obiekty na dz. nr 11/3

Uchwała nr 34/6/11/2018 Rady Nadzorczej SM FAMPA z dn. 27-11-2018 w sprawie wys. opłat za garaże i inne obiekty na dz. nr 11/4

Uchwała nr 34/7/11/2018 Rady Nadzorczej SM FAMPA z dn. 27-11-2018 w sprawie wys. opłat za garaże i inne obiekty na dz. nr 17/4

Uchwała nr 34/8/11/2018 Rady Nadzorczej SM FAMPA z dn. 27-11-2018 w sprawie wys. opłat za garaże i inne obiekty na dz. nr 43/12

Uchwała nr 34/9/11/2018 Rady Nadzorczej SM FAMPA z dn. 27-11-2018 w sprawie wys. opłat za garaże i inne obiekty na dz. nr 43/20 i 44/9


Uchwała nr 33/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garaże i inne obiekty posadowione na dz nr 12/13

Uchwała nr 28/9/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garażami posadowionymi na dz. nr 17/4.

Uchwała nr 28/8/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garażami posadowionymi na dz. nr 11/3.

Uchwała nr 28/7/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garażami posadowionymi na dz. nr 11-4.

Uchwała nr 28/6/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garażami posadowionymi na dz. nr 8/1 i dz. nr 11/2.

Uchwała nr 28/5/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garażami posadowionymi na dz. nr 7.

Uchwała nr 28/4/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garażami posadowionymi na dz. nr 2/7.

Uchwała nr 28/3/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garażami posadowionymi na dz. nr 2/4.

Uchwała nr 28/2/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garażami posadowionymi na dz. nr 43/12.

Uchwała nr 28/1/12/2017 Rady Nadzorczej w sprawie stawek opłat za dzierżawę gruntu pod garażami posadowionymi na dz. nr 43/20 i 44/9.